ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จะเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันได้อย่างไร?