ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฉันจะสร้างการบันทึกหน้าจอเพื่ออธิบายปัญหาของฉันให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร?